27.12.13

Polityka rowerowa Dolnego Śląska

Dolny Śląsk jako pierwsze województwo w kraju wprowadza Dolnośląską Politykę Rowerową. Nowe trasy rowerowe, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, wyznaczanie miejsc na stojaki rowerowe, dialog z cyklistami  i jeszcze więcej jednośladów na ulicach dolnośląskich miast i wsi – to główne założenia przyjętych przez Zarząd Województwa założeń do Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. To też pierwszy krok do wypracowania zintegrowanego systemu infrastruktury trasportowej w całym regionie.
Rowerzysta z rowerem o zachodzie słońca.
  
Zarząd Województwa, jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, postawił sobie jasne cele do zrealizowania:
- zwiększenie do 10% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020r.,
- wzrost udziału ruchu rowerowego w strukturze podróży do 5% do 2020r. w skali regionu,
- stworzenie spójnego systemu infrastruktury transportu rowerowego w skali regionu,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmniejszenie o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020r.,
- poprawę jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środków transportu, w tym integrację transportu rowerowego z innymi rodzajami transportu,
- redukcję uciążliwości komunikacyjnych i poprawę stanu środowiska (hałas, emisja CO2),
- rozwój turystyki i rekreacji rowerowej,
- popularyzację idei zrównoważonego transportu, budowanie powszechnej świadomości korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego i wdrażania idei mobilności aktywnej,
- stworzenie trwałych form współpracy i instytucji dialogu społecznego – określenie stałej liczby pracowników administracji zajmującej się transportem rowerowym i zawieranie porozumień na rzecz rozwoju transportu rowerowego.

Nad założeniami i realizacją Dolnośląskiej Polityki Rowerowej pracować będą nie tylko urzędnicy, ale przede wszystkim eksperci i środowisko cyklistów. Wdrażaniem Polityki zajmą się m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Dokument zakłada, że każdy mieszkaniec województwa będzie mógł wziąć udział w „rowerowym dialogu” i zabrać głos w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej na Dolnym Śląsku. Ostateczną wersję Dolnośląskiej Polityki Rowerowej poznamy do końca 2014r. tak, aby do 2020r. region mógł wykorzystać pulę unijnych środków i realizować projekty rowerowe.

Chociaż prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 nadal trwają, to już dziś możemy powiedzieć, że nie zabraknie w nim środków na rozwój infrastruktury rowerowej. W ramach gospodarki nisko emisyjnej, Dolny Śląsk chce finansować budowę tras rowerowych w miastach, czyli tam, gdzie jednoślady są alternatywą dla samochodów. Priorytet dotyczący ochrony środowiska pozwoli na wsparcie budowy dróg rowerowych poza terenami miejskimi. Samorządy mogą także korzystać z puli przeznaczonej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i w ramach tych środków projektować politykę rowerową. Edukacja i promocja jazdy na rowerze będzie finansowana m.in. z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dolnośląska Polityka Rowerowa ma obowiązywać wszędzie tam, gdzie rower można wykorzystać jako środek transportu, czyli w miastach, miejskich obszarach funkcjonalnych, na terenach wiejskich i obszarach o potencjale turystycznym.

Dolnośląska Polityka Rowerowa jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r. i wpisuje się w dotychczasową kampanię promocyjną regionu – jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, które warto zwiedzić, nie tylko pieszo, konno, kajakami czy podczas wypraw samochodowych, ale także rowerem. DPR ma też pomóc zmieniać mentalność Dolnoślązaków i pokazać, że jazda rowerem to nie tylko mobilność i ochrona środowiska, ale też przyjemność płynąca z jazdy i zdrowy tryb życia.

0 komentarze:

Prześlij komentarz